COMPROMÍS SOSTENIBLE

Política de Sostenibilitat

Des de Talaia Plaza EcoResort tenim un compromís molt ferm amb el planeta. Cada dia ens esforcem perquè els nostres allotjaments siguin tan sostenibles com sigui possible, i per això posem a la seva disposició la nostra Política de Sostenibilitat, en què expliquem els nostres principis i valors.

Entre els objectius del nostre pla d’acció hi ha el control i l’anàlisi dels informes de consums, la fixació d’objectius de sostenibilitat i desenvolupament, el desenvolupament d’un pla d’acció mediambiental, el seguiment de les recomanacions per a l’eficiència energètica i l’impuls a campanyes i activitats ecològiques com el nostre Programa de protecció de flora i fauna autòctones.

Els nostres valors

Els nostres valors ambientals constitueixen una guia que tots els nostres col·laboradors han de seguir per tal de treballar en consonància i de manera sostenible i intel·ligent:

Corresponsabilitat: som conscients i assumim la nostra responsabilitat, tant individual com col·lectiva, davant de la destrucció de la natura.

Empatia: ens identifiquem amb la natura i entenem que tot el que l’afecta també ens afecta a nosaltres. En definitiva, salvar el planeta també és salvar-nos a nosaltres mateixos i les futures generacions.

Coherència: actuem en conseqüència amb el que expressem. Si el nostre objectiu és preservar la natura, hem d’actuar amb accions que desenvolupin aquesta idea.

Respecte: no només entre nosaltres, sinó amb totes les formes de vida que existeixen i amb el nostre entorn. Sense la natura i els seus recursos, la nostra vida no seria possible.

Solidaritat: protegim els recursos naturals sense distinció de la zona en què es troben i sense esperar-ne res a canvi.

Austeritat: som conscients del que consumim i de les necessitats reals que tenim. Aquest valor es du a terme amb la reducció i la reutilització.

Responsabilitat social i compromís local

A Talaia Plaza EcoResort som conscients de les conseqüències i els impactes que genera la nostra activitat turística al destí. És per això que, en el nostre dia a dia, vetllem per un model compromès amb la sostenibilitat i la responsabilitat social en què defensem la confiança, el respecte i els drets humans per fer de Begur un destí net, segur, pròsper i saludable per visitar, viure-hi i treballar-hi.

L’Agenda 2030 de l’Organització de les Nacions Unides (ONU) és el nostre eix de progrés cap a un turisme més sostenible a través de la lluita contra el canvi climàtic, la defensa del medi ambient i la impulsió de la igualtat social, tot fent partícips d’aquests principis tots els nostres col·laboradors interns i externs.

A Talaia Plaza EcoResort treballem contínuament a la recerca del benestar general per sobre del particular per augmentar l’eficiència i resguardar el medi ambient natural i social. 

De la mateixa manera, cuidem activament la relació amb els nostres proveïdors, tot compartint els compromisos mediambientals mencionats anteriorment, vetllant per la seguretat i la salut a la feina i avançant cap a la integració de productes i serveis sostenibles al nostre resort, per tal de contribuir a un model de negoci més responsable amb el nostre entorn.